Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2011

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν ουσιαστικά  μια πληθώρα διατάξεων που καλύπτουν μία σχεδόν τριακονταετία (1976-2009).  Η πολλαπλότητα και αλληλοεπικάλυψη των διατάξεων, δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα δεν βοηθά στην επίτευξη του βασικού στόχου που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και φυσικά τη συμβολή του στην εθνική ανάπτυξη συνολικά. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η σύνταξη ενός ανανεωμένου, αναμορφωμένου και ενιαίου πολυνομοσχεδίου για την Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.Σας παραθέτουμε το άρθρο 12 αυτού του νομοσχεδίου που αναφέρεται στα Ναυταθλητικά.

 Άρθρο 12
Ναυταθλητικά σκάφη

1.    Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα ή κωπήλατα  που ανήκουν στους αναγνωρισμένους  ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρημένα  στα  μητρώα  αυτών  και  προοριζόμενα  είτε  για την προπόνηση  των  ναυταθλητών,  είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την Ελληνική σημαία απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του ν.27/1975 με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.    Για  το  χαρακτηρισμό κάποιου σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται, έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου, ή σωματείου, εγκεκριμένη  από  τη  Γενική   Γραμματεία  Αθλητισμού, ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή  σε  ναυτικούς αγώνες, θεωρημένη από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Στο link που ακολουθεί παρακάτω μπορείτε να καταεβάσετε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για την «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/12/sxedio_nomou_anaptuksi_thal_kai_al_tourismou1.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου