Πέμπτη, Ιουνίου 25, 2015

Σερβιρίστηκε η γκουρμεδιά. Τόσο εξωτική δεν την περιμέναμε !!!

Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε δεχθεί ουκ ολίγα μηνύματα και τηλεφωνήματα προκειμένου να γράψουμε ένα άρθρο για τον αγώνα "ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ" που για μια ακόμη φορά επιχείρησε να διοργανώσει ο Ι.Ο.Π. Θεωρήσαμε σωστό να αφήσουμε να τρέξουν οι εξελίξεις, να εκδικαστούν οι ενστάσεις και ύστερα να παραθέσουμε τα γεγονότα. Δεν θέλαμε  ούτε να κρίνουμε ούτε να επηρεάσουμε πριν παρθούν αποφάσεις.

Αρχικά ο αγώνας είχε προγραμματιστεί
για το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς και αναβλήθηκε για τις 16 Μαΐου όπου τότε, περίπου 45 λεπτά αφού δόθηκε η εκκίνηση η επιτροπή ακύρωσε τον αγώνα (http://istioploikos.blogspot.gr/2015/05/blog-post.html). Ενώ όλα έδειχναν πως αυτός ο αγώνας ο αφιερωμένος στον σπουδαίο θαλασσινό ποιητή περνούσε στην ιστορία ως μη γενόμενος, ο ΙΟΠ σε πείσμα των καταστάσεων επιχειρεί να διοργανώσει τον αγώνα για 3η φορά. Χαμός και αυτή την φορά. 30 σκάφη οι συμμετοχές 2 σκάφη επιτροπής σε πλήρη ετοιμότητα, το αδιαχώρητο στην συγκέντρωση κυβερνητών. Prova generale της πρώτης ιστιοδρομίας του Ράλι Ιονίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Το αποτέλεσμα ? Εκίνησαν 30 σκάφη, τερμάτισαν όλοι, αλλά ............. ο αγώνας για μία ακόμη φορά μαντάρα.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ?
Ο αγώνας ήταν τρίγωνο στον Πατραϊκό. Η πρώτη σημαδούρα μετά την εκκίνηση, είχε ποντιστεί σε λάθος σημείο σε σχέση με το στίγμα  που δινόταν στις οδηγίες πλου (διαφορά περίπου ένα μίλι) με αποτέλεσμα κάποιοι κυβερνήτες να κάνουν ένσταση προς την επιτροπή και να ζητούν αποκατάσταση χρόνου (λες και το λάθος δεν ίσχυε για όλους).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρχικά υποβλήθηκαν 9 ενστάσεις αλλά στο πάρα πέντε, ύστερα από "καλύτερη σκέψη" 4 κυβερνήτες τις απέσυραν. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδρίασε επανειλημμένως και μετά από μέρες πήρε την τελική απόφαση. Η οποία έχει ως εξής.

Μια εσφαλμένη ενέργεια συντελέστηκε από την Επιτροπή Αγώνα και πιθανότατα επηρέασε το χρόνο τερματισμού και την θέση των σκαφών όχι από δικό τους λάθος (RRS 61.2 a) αν και οι χαμηλής έντασης άνεμοι που ακολούθησαν ελαχιστοποίησαν κάποιες από τις συνέπειες. 
Λόγω των περιορισμένων δεδομένων, η Επιτροπή Ενστάσεων έπρεπε να συλλέξει περαιτέρω στοιχεία σύμφωνα με τον κανόνα rrs 64.2 από τα σκάφη που συμμετείχαν ειδικά για τη θέση των σκαφών στην σημαδούρα 1. Η ανταπόκριση των κυβερνητών ήταν περιορισμένη. 
Ωστόσο η Επιτροπή Ενστάσεων έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν επαρκή για να δώσει αποκατάσταση σε μέρος του στόλου -μια λύση πιο δίκαιη για όλο το στόλο και τα πληρώματα από το να ακυρώσει τον αγώνα ή να αφήσει τα αποτελέσματα ως είχαν. 
Τα σκάφη που θεωρήθηκε ότι δικαιούνται αποκατάστασης δεν περιορίζονται σε αυτά που ζήτησαν αποκατάσταση, προκειμένου η διόρθωση να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, όπως απαιτείται από τον κανόνα RRS 64.2 
Η βάση του χρόνου αποκατάστασης εξαρτάται από τον χαριζόμενο χρόνο (TIME ALLOWANCE) σε πρίμα πλεύση με 6 κόμβους ανέμου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό ORC κάθε σκάφους με διορθωμένη την απόσταση μετατόπισης της σημαδούρας (0,9 νμ).
Ανάλογα με την θέση των σκαφών (απόσταση από την σημαδούρα, πραγματικός χρόνος διέλευσης της σημαδούρας που δηλώθηκε κατά την ακρόαση, συγκριτική κλπ) ένας πολλαπλασιαστής REDRESS FACTOR (από το 0 έως το 1) εφαρμόστηκε για να καθορίσει τον τελικό χρόνο αποκατάστασης για μία πιο δίκαιη αποκατάσταση σε όλα τα σκάφη.
Ως εκ τούτου αποφασίστηκε να δοθεί αποκατάσταση στον χρόνο τερματισμού των ακόλουθων σκαφών. 


Εμείς σαν blog θεωρούμε πως οι σχετικοί κανόνες σύμφωνα με το συγκεκριμένο περιστατικό είναι οι παρακάτω.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγωνιζόμενοι στο άθλημα της ιστιοπλοΐας διέπονται από ένα
σύνολο κανόνων, τους οποίους αναμένεται να ακολουθούν και να
επιβάλλουν. Θεμελιώδης αρχή του αθλητικού πνεύματος είναι ότι
όταν οι αγωνιζόμενοι παραβιάσουν ένα κανόνα θα εκτελέσουν χωρίς
καθυστέρηση μία ποινή, που μπορεί να είναι και παραίτηση από
τον αγώνα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
62.1 Μια αίτηση ενός σκάφους για αποκατάσταση ή μία απόφαση
μίας επιτροπής ενστάσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο
αποκατάστασης πρέπει να βασίζεται σε μία διεκδίκηση ή
πιθανότητα ότι η θέση τερματισμού του σε έναν αγώνα ή σειρά
αγώνων έχει γίνει ή ίσως γίνει, όχι από δικό του λάθος, γίνει
σημαντικά χειρότερη λόγω:
(a) μιας εσφαλμένης ενέργειας ή παράλειψης της Επιτροπής
Αγώνων ή της Επιτροπής Ενστάσεων ή της Οργανώτριας
Αρχής ή της Επιτροπής επιθεώρησης εξοπλισμού ή της
Επιτροπής Καταμέτρησης της διοργάνωσης, αλλά όχι από
μια απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων όταν το σκάφος
ήταν διάδικος στην ακρόαση.


62.2 Η αίτηση πρέπει να είναι έγγραφη και να προσδιορίζει το
λόγο της σύνταξής της. Εάν η αίτηση βασίζεται σε ένα συμβάν
στη περιοχή του αγώνα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία
όχι αργότερα από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων ή εντός
2 ωρών από το συμβάν, όποιο από τα δύο είναι αργότερα.
Άλλες αιτήσεις θα υποβάλλονται το ταχύτερο λογικά δυνατόν
μετά την πληροφόρηση για τα αίτια σύνταξης της αίτησης. Η
Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να παρατείνει τον χρόνο, εάν
υπάρχει εύλογος λόγος να το πράξει. Δεν απαιτείται σημαία
ενστάσεων. 


63.4 Ενδιαφερόμενα Μέρη
Ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων που είναι
ενδιαφερόμενο μέρος δεν μπορεί να συνεχίσει να μετέχει στην
ακρόαση αλλά μπορεί να εμφανιστεί ως μάρτυρας. Τα μέλη
της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να δηλώσουν οιοδήποτε
ενδεχόμενο προσωπικό ενδιαφέρον αμέσως μόλις το
αντιληφθούν. Ένας διάδικος μιας ακροάσεως που πιστεύει
ότι ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεως είναι ενδιαφερόμενο
μέρος, πρέπει να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, το
συντομότερο δυνατό.

64.2 Αποφάσεις επί αιτήσεων για Αποκατάσταση
 Όταν η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίσει ότι ένα σκάφος
δικαιούται αποκαταστάσεως σύμφωνα με τον κανόνα 62, θα
πρέπει να κάνει μία διευθέτηση κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο
για όλα τα επηρεαζόμενα σκάφη, ανεξαρτήτως του εάν έχουν
ζητήσει ή όχι αποκατάσταση. Αυτό μπορεί να σημαίνει
διόρθωση της βαθμολογίας (βλέπε κανόνα Α10 για
παραδείγματα) ή του χρόνου τερματισμού ή την εγκατάλειψη
της ιστιοδρομίας, ή το να ισχύσουν τα αποτελέσματα ως
έχουν ή το να γίνει μια άλλη διευθέτηση. Σε περίπτωση
αμφιβολιών περί τα γεγονότα ή των πιθανών αποτελεσμάτων
εξ αιτίας οιασδήποτε διευθετήσεως για τον αγώνα ή της σειράς
των αγώνων, ,ειδικότερα πριν εγκαταλειφθεί η ιστιοδρομία η
Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να συλλέξει στοιχεία από
κατάλληλες πηγές.

Άποψη μας είναι πως η επιτροπή ενστάσεων με την απόφαση της όχι μόνο σφάλει αλλά δεν προστατεύει το ίδιο το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Επίσης δεν προστατεύει τους αγωνιζόμενους. Δημιουργεί αντιπαραθέσεις, εξωθεί κάποιους να προσφύγουν σε ανώτερα όργανα αποφάσεων, με αποτέλεσμα αν η τελεσίδικη απόφαση είναι η ακύρωση του αγώνα (πολύ πιθανόν) και χαθούν τα μίλια (εκεί είναι η ταμπακιέρα) να ρίξουν την ευθύνη σε αυτούς που διεκδίκησαν το δίκιο τους, την ώρα που η 3αδα της επιτροπής θα λέει "νίπτω τας χείρας μου"

Θεωρούμε πως το  λάθος της επιτροπής αγώνα (λάθος στίγμα)  ισχύει για όλους. Επομένως αν ήθελαν μία δίκαιη απόφαση αυτή θα ήταν είτε να μην ληφθούν καθόλου υπ΄ όψιν οι ενστάσεις είτε να ακυρωθεί ο αγώνας. Αντιθέτως έπραξε με πρωτοτυπία, παρασύρθηκε, μοιάζει να επηρεάστηκε από εξωτερικούς παράγοντες και θέλησε να καταφέρει το αδύνατο. Να καθορίσει δηλαδή το που ήταν το κάθε σκάφος κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, αν είναι δυνατόν,  και να μην αποκαταστήσει όλα τα σκάφη αλλά μερικά από αυτά, λες και κάποια άλλα σκάφη ήξεραν που ακριβώς είχε ποντιστεί η σημαδούρα και ήξεραν που ακριβώς να πάνε.

Ευνοεί αυτούς που έβαλαν το στίγμα σε ένα μηχανάκι και πήγαιναν χωρίς να κοιτάνε δεξιά αριστερά λες και παίζανε ηλεκτρονικό παιχνίδι στο PLAYSTATION και τιμωρεί αυτούς που ήταν σε εγρήγορση, έψαξαν με τα κιάλια τους να βρουν την σημαδούρα και τελικά την βρήκαν και πέρασαν σωστά.

Ευνοεί αυτούς που βρόντηξαν τα χέρια στο τραπέζι και τιμωρεί αυτούς που τρέχουν στους αγώνες, με βασικό κριτήριο τους αγώνες και όχι την εξασφάλιση μιας θεσούλας σε οικονομική τιμή.

Η επιτροπή αγώνα έχει πολλές ευθύνες. Όλες τις ευθύνες θα έλεγα, σε αυτόν αλλά και τους προηγούμενους αγώνες.. Αφού διαπιστώθηκε το λάθος εγκαίρως γιατί δεν δόθηκε γενική ανάκληση και εκκίνηση ξανά, με στίγμα που θα ισχύει;

Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά αλλά τελικά αξίζει να ασχολούμαστε; Μήπως τελικά όλοι να κάνουμε 120 και μετά ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ?

Θα κλείσουμε με έναν χαρακτηριστικό στίχο του μοναδικού ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ από το ποίημα ΓΥΝΑΙΚΑ που ταιριάζει κατά την γνώμη μας με πολλά από όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα....

Ποιος σκύλας γιος μας μούντζωσε κι έχουμε τέτοιο χάλι,
που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο;

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi

ORC CLUB. 

ORC CLUB N/S

9 σχόλια:

 1. Μπράβο στον έφορο που με την κατάθεση της παραίτησης του αποδεικνύει πως είναι ιστιοπλόος, λεβέντης και με ευθιξία. Όχι σαν κάτι άλλους που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και κάνουν τον ανήξερο. Ακολουθεί και εφαρμόζει τον θεμελιώδη κανόνα της ιστιοπλοΐας που γράφετε και παραπάνω..... ..................................................................................

  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ..............................................................................................................................
  Οι αγωνιζόμενοι στο άθλημα της ιστιοπλοΐας διέπονται από ένα
  σύνολο κανόνων, τους οποίους αναμένεται να ακολουθούν και να
  επιβάλλουν. Θεμελιώδης αρχή του αθλητικού πνεύματος είναι ότι
  όταν οι αγωνιζόμενοι παραβιάσουν ένα κανόνα θα εκτελέσουν χωρίς
  καθυστέρηση μία ποινή, που μπορεί να είναι και παραίτηση από
  τον αγώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λαμβάνει ως στοιχείο την ώρα διέλευσης κάποιων σκαφών από την σημαδούρα 1. Αν είναι δυνατόν !!!!!! Από τα 13 σκάφη στα οποία δόθηκε αποκατάσταση, ζήτημα είναι αν τα 2 είχαν σημειώσει την ώρα διέλευσης τους από την σημαδούρα. Ζήτημα είναι αν ποτέ τους σε αγώνα κρατάνε τον οποιοδήποτε χρόνο. Η επιτροπή ενστάσεων το ήξερε πολύ καλά αυτό. Γιατί το παρέβλεψε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όλοι εσείς που πήγατε ένα μίλι πιο πάνω και καλά από λάθος στίγμα... έλα, πείτε την αλήθεια βρε, ποιόν ακολουθούσατε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παραφράζοντας ανάρτηση που έγινε στο facebook πριν λίγες μέρες..... Έτσι για να δούμε πως η γλώσσα δεν πρέπει να τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Δικαιολογείται μόνο όταν δεν υπάρχει μυαλό. Εντάξει μην το κάνουμε θέμα ..................Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο .......... 30 σκάφη 2 σκάφη επιτροπής 120 αθλητές στον αγώνα, ένα λάθος στίγμα, 9 ενστάσεις ( οι 4 τις πήραν πίσω), συνεχόμενο σερί από την αρχή της χρονιάς με αγώνες για κλάματα. Το μόνο που έλειψε από το τσίρκο ήταν το βραδυ ολοι μαζι να ακουνε την ορχήστρα του ΙΟΠ. Συνηθισμένα πράγματα . Απλά ο γνωστός ΙΟΠ. Ο μεγαλύτερος ίσως Ιστιοπλοϊκός Όμιλος στην περιφέρεια όφειλε να κάνει περισσότερα (όπως να μην κάνει καθόλου αγώνες και να βάζει να τρέχουν μόνο τα πιστοποιητικά) μπλα,μπλα,μπλα,και όπως μπλα και μπλα ...........................................................................................................................................Κάποιοι κάπου κοντά μας χάσανε το ΣΤΙΓΜΑ..... ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΕΜΑΛ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ποιος σκύλας γιος μας μούντζωσε κι έχουμε τέτοιο χάλι,
  που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο διαγράφηκε διότι ήταν ανώνυμο και αναφερόταν σε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που φωτογράφιζαν συγκεκριμένα πρόσωπα. Παρακαλώ σεβαστείτε τους κανόνες του blog.

   Διαγραφή
 7. Ειδικά προγράμματα ισοστάθμισης, έκδοσης αποτελεσμάτων και πάλι δεν τα καταφέρνουν να δώσουν δίκαια αποτελέσματα και μπόρεσε η επιτροπή να καταφέρει να καταγράψει που ήταν 30 σκάφη και πόσο χρόνο έχασε ο καθένας ; Λυπάμαι γιατί κάποιοι από την επιτροπή είναι γνώστες και άξιοι και δεν περίμενα να κάνουν τέτοια λάθη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή